فروشگاه بیم گستر تابان

فروشگاه اینترنتی نانومواد،مواد شیمیایی و مصرفی

فروشگاه بیم گسترتابان با تمرکز بر روی ارایه نانو مواد شیمیایی و مواد مصرفی برای آزمون های مرتبط به حوزه آنالیزموادشیمیایی به همراه انجام آزمون توسط خود آزمایشگاه تابان و ارایه آن به متقاضیان درصدد ارایه خدماتی متمایز و خاص در حوزه فروش مواد شیمیایی می باشد .

مواد شیمیایی (5)

نانو مواد (15)

مواد مصرفی (3)